Meester Gielenplein

De naam Bergse Veld is vervangen door Meester Gielenplein. Op basis van de eerste bouwplannen uit 2015 is op verzoek van Berchs Heem de straatnaam Meester Gielenplein aan het parkeerterrein aan de voorzijde van de Berchplaets toegekend. De heemkundevereniging wilden hiermee voorkomen dat de naam  Meester Gielenplein door de komst van de woningen zou verdwijnen.

 

Inmiddels ziet het bouwplan er anders uit en komt er een appartementengebouw met een

evenemententerrein, op de plaats waar het Meester Gielenplein vroeger lag. Op verschillende manieren, zoals een handtekeningenactie, is aangegeven dat er veel draagvlak was onder de bevolking om naast het huidige Meester Gielenplein, ook het evenemententerrein aan de andere kant van de Berchplaets ook Meester Gielenplein te noemen. Het college heeft hiermee ingestemd.

Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.