Locatieprofiel evenemententerrein

Tijdens de openbare digitale informatiebijeenkomsten van 26 januari en 4 maart dit jaar over de toekomst van het Meester Gielenplein was het opstellen van een locatieprofiel voor evenementen een belangrijk onderwerp. In het locatieprofiel is onder andere opgenomen hoeveel evenementen er per jaar mogen plaatsvinden, hoeveel bezoekers er mogen komen en tot hoe laat geluid mag worden gemaakt. Samen met een feedbackpanel waarin omwonenden en vertegenwoordigers van evenementenorganisaties zitten, hebben we dit verder uitgewerkt en zijn we gekomen tot een locatieprofiel.

 

Om de evenementen op het Meester Gielenplein zo goed mogelijk te laten verlopen, gaan we de evenementen in de komende periode monitoren. In het najaar zal de gemeente het locatieprofiel met het feedbackpanel evalueren.

 

Ambitie

Berghem heeft een actief verenigingsleven met verschillende evenementen. Zo ook op het evenemententerrein Meester Gielenplein. Veel van de hier georganiseerde evenementen bijvoorbeeld met carnaval, Koningsdag, Bevrijdingsdag of de kermis. Vooral bewoners uit Berghem bezoeken deze evenementen. Daarmee zorgen de evenementen voor prettig wonen en een goede onderlinge verbondenheid. Daarom willen wij het bestaande aanbod houden en zien wij ruimte voor nieuwe lokale evenementen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe woningen houden wij hier rekening mee.

 

Maximaal gebruik en geluid

1) Op zondag staan wij alleen muziekgeluid na 13:00 uur toe. Op dagen waarop een vrije of feestdag volgt, kunnen wij de eindtijd verlengen tot 01:00 uur.

 

 

 

Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.