Bestemmingsplan Leven op het Bergse Veld

Bestemmingsplan Leven op het Bergse Veld

Voordat we het plan kunnen uitvoeren, moeten we het bestemmingsplan aanpassen. Het ontwerpbestemmingsplan is nu klaar. U kunt van 29 juli tot en met 8 september 2021 het ontwerpbestemmingsplan en andere stukken, zoals de toelichting bekijken via:

 

1. de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

2. bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss (op papier en digitaal). De balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op donderdag tot 20.00 uur. Let op: vanwege de coronamaatregelen kan de avondopenstelling tijdelijk afwijken. Kijk daarvoor op www.oss.nl.

 

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke ruimtelijke functies (‘bestemming’) een gebied, terrein of een perceel grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of het bouwplan in het bestemmingsplan past.

 

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘Meester Gielenplein Berghem 2021’ over?

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Meester Gielenplein Berghem - 2021’ gaat over het Meester Gielenplein in Berghem. Het terrein achter de Berchplaets, grenzend aan Kapelaan Kitselaarstraat. Het plan voorziet in de bouw van 40 appartementen en het realiseren van een evenemententerrein.

 

Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. Daarna maken we het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad stelt in het najaar van 2021 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.