Het nieuwe gebouw komt op een prominente plek aan het Meester Gielenplein. Dit geeft een positieve impuls aan het plein door de aanwezigheid van nieuwe bewoners die de huidige ‘leegte’ opvullen. Andersom geeft het plein een extra elan aan het wonen. Denk aan de reuring en sfeer die activiteiten gaan geven en daarnaast de ruimte die het voor de appartementen geeft.

 

“ Dit plan zorgt voor een goede wisselwerking zodat bewoners en plein elkaar op positieve wijze versterken. ”


Het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp van deze appartementen was het Meester Gielenplein. In Brabantse dorpen wordt van vroeger uit de samenleving zichtbaar op het dorpsplein. Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten op de markt, de kermis en bij andere activiteiten en evenementen. Berghem vormt hierop geen uitzondering. Het dorp kent een rijk verenigingsleven met daarbij veel evenementen. In ons ontwerp worden 40 appartementen ingepast met oog voor het dorpse DNA en het belang van deze locatie.


Het ontwerp sluit aan bij de huidige bebouwing van supermarkt de Jumbo en dorpshuis De Berchplaets. Er ontstaat een centrale plek met drie grotere complexen aan het Meester Gielenplein die omringd wordt door de kleinere bestaande bebouwing.

 

Duurzaam wonen
Duurzaam bouwen heeft de toekomst. Vanzelfsprekend dat hier binnen het plan rekening mee is gehouden. Alle woningen zijn uitstekend geïsoleerd en waar mogelijk gebruiken we circulaire materialen.

Daarnaast is er gekozen voor collectieve installaties voor de levering van warmte en koeling. Deze innovatieve installaties hebben een zeer hoog rendement waarbij de opgewekte energie lokaal wordt opgeslagen.

Op het dak van het gebouw liggen thermische zonnecollectoren. De opgewekte energie wordt opgeslagen in een ondergrondse seizoensopslag.

 

Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.